THE BODY AS TERRITORY OF OUR STORIES

The body as territory of our stories

Is het eerste project van Stichting Creëren. Een bestaande voorstelling vormt het uitgangspunt voor workshops en een gezamenlijke voorstelling op basis van persoonlijke verhalen van de deelnemers. Dit project richt zich specifiek op Spaanstalige inwoners van Den Haag en daarnaast op algemeen publiek.

Het project zal bestaan uit verschillende onderdelen:

1) Publieke presentaties van de multidisciplinaire voorstelling en nagesprek met publiek en deelnemers van de workshops. 

2) Workshops

3) Het creëren van eigen materiaal door de deelnemers en het gezamenlijk vormgeven van een voorstelling.

4) De uitvoering van deze nieuwe voorstelling voor publiek.

5) Deze voorstelling online beschikbaar maken.

Format voorstelling 

Om de doelen te bereiken zullen we een project realiseren, waarbij de deelnemers zelf een voorstelling gaan maken, gebaseerd op hun eigen verhalen. Het format voor deze voorstelling is hetzelfde als de bestaande voorstelling ‘Zoom van theatermaker Luz Lassizuk. ‘Zoom is een verhaal over de mensen die op de Aarde wonen dat wordt vertelt door de Aarde zelf. In de verhalen wordt ingezoomd op de landschappen waar deze zich afspelen. De voorstelling brengt persoonlijke verhalen tot leven in een eenvoudig decor dat veel overlaat aan de verbeelding van de kijker: Een actrice zit op het podium en heeft op haar kleding miniatuurlandschappen (steden, platteland, eiland, woestijn) die ze filmt met een mini camera. De beelden die ze filmt zijn te zien op een groot scherm achter haar. Tegelijkertijd worden er door een voice-over verhalen verteld die zich afspelen in deze landschappen. De soundtrack illustreert deze landschappen door middel van geluiden en muziek. De originele voorstelling is in het Spaans. Daarom zal deze voorzien worden van ondertiteling.

Persoonlijke verhalen deelnemers

Met dit zelfde format zullen de deelnemers hun eigen voorstelling gaan maken op basis van hun persoonlijke verhalen. Om de deelnemers handvatten te geven hoe ze hun verhalen kunnen vormgeven, organiseren we verschillende workshops. Vervolgens wordt er gezamenlijk gewerkt aan de voorstelling en wordt deze live en online gepresenteerd.

1. Live voorstelling met nagesprek

Als startschot van het project worden er een live voorstelling gepresenteerd van ‘Zoom , waarna er onder leiding van een moderator een groepsgesprek zal plaatsvinden met de makers, (mogelijke) deelnemers en publiek. Hierbij krijgen mensen de mogelijkheid om vragen te stellen. Omdat niet iedereen zich gemakkelijk voelt bij het spreken in het openbaar, kunnen mensen hun vragen opschrijven en in een bus deponeren. Zo creëren we een veilige en gelijkwaardige omgeving voor iedereen.

2. Workshops

Een workshop beweging/bewustwording van het lichaam is een manier om de deelnemers te stimuleren om een verbinding te maken met hun lichaam en de geschiedenis die daarin ligt opgeslagen. Vervolgens krijgen ze tips en oefeningen hoe ze verhalen op kunnen schrijven. De volgende workshop gaat over de geluiden en de visuele kant van de verhalen. Hier krijgen deelnemers input en suggesties om hun verhalen vorm te geven door middel van geluiden en miniatuur landschappen op een letterlijke of juist metaforische manier.

3. Maken van de voorstelling

De deelnemers maken de nieuwe voorstelling als team. Ze kiezen om te beginnen elk een landschap, bijvoorbeeld het landschap uit hun jeugd of een ander landschap uit hun leven. Vervolgens worden ze uitgenodigd om een verhaal te schrijven over die plek.

Het kan een waargebeurd verhaal zijn uit hun leven, iets dat ze willen delen over hun verleden, of een anekdote over de plek. Daarna zullen ze deze verbinden met de geluiden van die plek en kunnen ze de geluiden kiezen die hun verhaal zullen begeleiden. Als de verhalen zijn geschreven en de geluiden zijn gekozen, zullen ze alles opnemen. De verhalen en bijbehorende geluiden worden opgenomen door de deelnemers zelf, of voor diegenen die liever anoniem blijven, door de leden van het team. Vervolgens wordt er collectief nagedacht over de vorm van de voorstelling: Welke verhalen komen eerst, en worden ze vervlochten met elkaar of juist achter elkaar gezet? Onder leiding van Luz Lassizuk wordt dit proces in goede banen geleid.

Veilige omgeving

Omdat de verhalen zijn opgenomen, garanderen we een veilige omgeving voor de deelnemers om hun persoonlijke verhalen te delen. Ze hebben de keus om hun eigen verhaal zelf in te spreken, of om dat door iemand anders te laten doen en op die manier hun verhaal nog meer te anonimiseren. Ze krijgen ook de keus om in het programmaboekje met hun naam genoemd te worden, of bijvoorbeeld alleen met hun voornaam.

4. Presentaties voor publiek

De voorstelling zal een aantal keren worden uitgevoerd voor publiek, waarbij elke voorstelling een deelnemer de ‘hoofdrol op het podium kan vervullen, namelijk de persoon met de mini landschappen op het lichaam die de mini camera bedient. Mochten alle deelnemers liever anoniem blijven, zal één van de teamleden van Creëren deze rol op zich nemen. Voorafgaand aan de voorstelling staat er een technische repetitie gepland. Na afloop van de uitvoering is er de gelegenheid om na te praten met de deelnemers en het publiek.

Omdat de verhalen voornamelijk in het Spaans gesproken zullen worden, zal ook deze voorstelling worden voorzien van ondertiteling. 

5. Online versie

De live voorstellingen zullen gefilmd worden en komen na afloop online beschikbaar, zodat meer mensen deze kunnen bekijken.. Daarbij kan er geschakeld worden tussen verschillende camerastandpunten: De registratie camera en de mini camera van de actrice.

Het is de bedoeling dat dit project plaatsvindt in mei, juni en juli 2022

 Ph: Soledad Allami

Reacties zijn gesloten.