Missie

CREËREN is een non-profitorganisatie gevestigd in Nederland, wiens missie is om kunst te bevorderen – in al z’n vormen – als een instrument om maatschappelijke transformatie tot stand te brengen. 

Ons doel is om de community artistieke producties en educatieve kunstworkshops aan te bieden, in het bijzonder gericht op kwetsbare sectoren die geen toegang tot kunst hebben. Ons werk is gebaseerd op de pedagogiek van Education through art en we hebben een productieteam gevormd om artistieke en educatieve producties te creëren en te delen.

Filosofie

CREËREN betekent in het Nederlands ‘iets scheppen, voortbrengen’. In het Spaans betekent ‘creer’ het overwegen of iets waar is, of iets echt is. Voor ons vertegenwoordigen beide betekenissen de essentie van ons voorstel. We staan ervoor dat om iets te creëren – een kunstwerk, een project, een realiteit – het noodzakelijk is om te geloven (creer) in wat we doen. 
Dit project is ontstaan vanuit onze overtuiging dat kunst veranderingen binnen mensen in gang kan zetten, welke leiden tot externe veranderingen (zowel zichtbaar als onzichtbaar) in hun persoonlijke of sociale omgeving. Desalniettemin zijn we van mening dat kunst ontbreekt als onderdeel van formele educatieprogramma’s en dat het een overbodige status heeft gekregen, meer geassocieerd met entertainment dan met de diepgaande verkenning van de creatieve en transformerende capaciteiten van individuen.

Dit inachtnemend, is dit project gebaseerd op de overtuiging dat het noodzakelijk is om dit traditionele paradigma te veranderen en om kunst een prominentere rol te geven bij het bevorderen van sensitiviteit, creativiteit en samenwerking. Wij, als kunstenaars en docenten, hebben gezien hoe mensen die dachten over geen talent te beschikken, uiteindelijk werden verrast door de uitkomsten van hun exploratie gedurende een kunstworkshop.

Ook hebben we gezien op welke manier pedagogische activiteiten een interne beweging veroorzaken, vanwege zowel zelfreflectie als door de ontmoeting met andere mensen. Daarnaast hebben we ook persoonlijk ervaren dat het contact met een kunstwerk inspirerend en versterkend kan zijn.  Dit gezegd hebbende, geloven wij (creemos en, in het spaans)  dat het een goed startpunt is voor een transformatieproces. Zelfs als het enkel impact heeft op een kleine omgeving en op kleine schaal (zowel individueel als collectief) en kiezen wij het woord  CREËREN om dit project te representeren. 

We zien kunst als het resultaat van een creatief proces, gebaseerd op het geloof (of de overtuiging)  dat zo’n resultaat het begin zal zijn van een dialoog met andere; en dat het proces ongetwijfeld transformerend zal zijn voor degene die het ondergaan. Gezien kunst meerdere relaties impliceert (schepper-kunstwerk, kunstwerk-publiek, onderling), achten we het essentieel om deze mogelijkheid tot uitwisseling, verbinding met anderen, en persoonlijke en collectieve ontwikkeling, te herwinnen.

Doel van het project

Het doel van het project is het oprichten en coördineren van een werkgroep die bestaat uit docenten en kunstenaars, op lokaal en internationaal niveau, en om gratis workshops aan te bieden vanuit verschillende artistieke disciplines , evenals mensen dichter bij voorstellingen te brengen. Het voorstel richt zich op kwetsbare groepen binnen Nederland.

Het idee is om de weg vrij te maken voor artistieke-educatieve voorstellen om de meest kwetsbare sectoren te bereiken, zodat kunst niet alleen een voorrecht blijft voor mensen die zich dit kunnen veroorloven. Het project is gebaseerd op de pedagogie van Education through Art en op het idee dat mensen hun potentieel kunnen ontwikkelen door middel van kunst en tegelijkertijd op een creatieve en verrijkende manier leren werken in groepen, zowel individueel als collectief.
Stichting CREËREN zal verantwoordelijk zijn voor het coördineren en brengen van  verschillende artistieke workshops en producties van diverse disciplines naar verschillende plekken in Nederland. Dit zal op zijn beurt de ontwikkeling van een netwerk bevorderen, dat zowel op nationaal als internationaal niveau zal werken. Bovendien helpt het zowel de processen als de resultaten van de creatieve ervaringen te kunnen delen. Het voorstel is zo gemaakt dat het aangepast kan worden op de verschillende leeftijdscategorieën en plekken.

Stichting CREËREN heeft besloten om een rondreizende groep samen te stellen, die bestaat uit docenten en/of kunstenaars die zowel in persoon als virtueel zullen werken gedurende de verschillende stadia van het project. Technologie en social media zullen een fundamentele rol spelen voor de communicatie tijdens het project.

Over Education Through Art

De pedagogie Education Through Art is voornamelijk gebaseerd op het idee dat elk individu in staat is om zich op een unieke manier uit te drukken en dat de verschillende artistieke expressievormen hierbij gebruikt kunnen worden als instrumenten. 

Fundamenteel zijn:  het respect voor de vrijheid van de mensen, hun persoonlijke zoektocht en het plezier van het creëren. In die zin is het spel essentieel om gezamenlijk een stimulerende omgeving te bouwen, zodat iedereen de ruimte heeft om de creativiteit te ontwikkelen die hij bezit.

De activiteiten zullen gericht zijn op de waardering van het proces meer dan van het resultaat, gezien dit het proces is waarin het echte leren plaatsvindt.  Gedurende dit proces worden ook samenwerking, integratie en respect voor de ander aangemoedigd. 

Doelstellingen en inhoud van het project

We zijn ervan overtuigd dat kunst een fundamenteel instrument is voor persoonlijke en sociale transformatie. Daarom willen we de nodige middelen bieden aan de sociaal kwetsbare segmenten om zo de mogelijkheid te hebben om kunst vanuit verschillende perspectieven te benaderen.
CREËREN heeft niet als doel om kunstenaars te vormen, maar om – door middel van kunst – sensitiviteit, kritisch denken, zelfkennis, expressie en vrijheid te stimuleren.  Op deze manier zal het in contact komen met kunst, of dat nu via workshops of voorstellingen is,  functioneren als een manier om andere disciplines en expressievormen te leren kennen die bij het publiek een verlangen kunnen opwekken om te creëren, onderzoeken, samenwerken en te groeien. Workshops zullen georganiseerd worden om ruimte te bieden voor exploratie en creatie. Deze zullen voornamelijk praktisch van aard zijn. 

Alle inhoud wordt vanuit een ervaringsgerichte aanpak benaderd, door middel van het combineren van de verschillende artistieke talen. Het interdisciplinaire karakter van de workshops is fundamenteel, gezien we het onnatuurlijk vinden om de verschillende artistieke disciplines als iets losstaands van elkaar te zien. Exploratie via gecombineerde, diverse expressievormen verrijkt de visie van kunst en van de wereld; het moedigt mensen aan om te proberen, te falen, te ontdekken en te creëren, zonder het pretenderen van van virtuositeit.

De leidende gedachte is ‘uitwisseling’: tussen de deelnemers van een bepaalde plek, tussen de deelnemers en de docenten, tussen de verschillende plekken, tussen de kunstenaars en het publiek.  Als resultaat (idealiter) van deze uitwisseling, hebben we als doel om de creativiteit van elke deelnemer te vergroten, of het nu gaat om het produceren van hun eigen kunstwerk of om het waarderen van hun eigen kunnen en om een transformatie tot stand te brengen.