THREE DEGREES FROM REALITY

This image has an empty alt attribute; its file name is CREEREN-fantasy-639115_1920-1024x724.jpg

In Three Degrees from Reality (3DfR) geven componist Ezequiel Menalled en theatermaker/filosoof Luz Lassizuk ruimte aan verbinding op veilige afstand en nodigen ze de bezoeker uit tot reflectie over realiteit. Want, hoe echt is de realiteit die we waarnemen via onze beeldschermen? Het werk is een interdisciplinaire live installatie die op 3 manieren te beleven is: live in 2 verschillende ruimtes én online. Het publiek heeft een actieve rol in deze concertbeleving waarin beeld, geluid, geur en technologie samen komen. Het project is een samenwerking tussen Stichting Ensemble Modelo62, Stichting Creëren en collectief iii.

3DfR is geïnspireerd op de filosofische ideeën van Plato die suggereert dat kunst ons afscheidt van de realiteit in drie stadia: kunst is daarin een imperfecte kopie van de wereld die we kunnen waarnemen met onze zintuigen en deze wereld is weer een imperfecte versie van de wereld van ideeën die alleen wordt waargenomen door intelligentie. Plato betoogt dat de wereld van de ideeën de ultieme realiteit is en kunst staat daar het verst van af.

Met 3DfR willen we aantonen dat kunst ons juist verbindt met de realiteit en draaien we de theorie van Plato in wezen om. In deze multizintuigelijke installatie zoomen we in op drie verschillende manieren van waarnemen in het ‘nieuwe normaal’ en de beeldschermrealiteit.

We zullen drie verschillende ruimtes creëren, een voor elke vorm van realiteit:

Degree 1. De realiteit die mensen kunnen waarnemen met al hun zintuigen Degree 2. De realiteit die direct én d.m.v. technologie kan worden waargenomen Degree 3. De realiteit die alleen virtueel kan worden ervaren

Om een gevoel van verbinding te versterken, organiseren we een nagesprek onder leiding van een filosoof. Juist nu het sociale aspect van culturele evenementen lijkt weg te vallen (bezoekers zitten statisch aan tafels in een foyer bijvoorbeeld, zonder vrij rond te lopen en elkaar te ontmoeten), geven we vorm aan verbinding en uitwisseling. Daarom is dit nagesprek onder leiding van een filosoof o.i. van wezenlijk belang. Het geeft mensen de mogelijkheid om te reflecteren, ervaringen met elkaar te delen en een gevoel van ontmoeting te beleven met elkaar. Een informele setting zal hier aan bijdragen en geeft ruimte om gevoelens en angsten te delen over de onzekere tijd waarin we leven.

3DfR is te presenteren als doorlopende corona-proof live installatie, waarbij bezoekers in en uit kunnen lopen tot een maximaal aantal deelnemers per ruimte.

[ Credits ] Concept en Compositie: Ezequiel Menalled – Concept, Dramaturgie en decor: Luz Lassizuk (Stichting Creëren) – Geur installatie: Yolanda Uriz Elizalde (Lid van iii collective) – Musici van Ensemble Modelo62 – Technische realisatie: Dario Giustarini.